Služby

Image M&A nabízí široké spektrum konzultačních služeb pro podniky střední velikosti. Pokud plánujete rozšířit své obchodní aktivity nákupem společnosti, prodáváte společnost nebo uvažujete o restrukturalizaci firmy, tým zkušených konzultantů Image M&A Vám pomůže zrealizovat Vaše strategické obchodní záměry. Naše detailní znalosti účetní a daňové problematiky Vám usnadní nalezení optimálního a efektivního řešení.

Pro obchodování s podíly privátně vlastněných malých a středních společností neexistuje efektivní tržní místo srovnatelné s veřejným trhem cenných papírů, jako je například burza. Účastníci na tomto trhu si navíc často přejí udržet přípravy transakce v utajení, zejména s ohledem na obchodní vztahy se zákazníky a dodavateli, ale také z obavy z možných negativních reakcí ze strany zaměstnanců.

Celý proces prodeje či nákupu společnosti je poměrně obtížný, trvá běžně od šesti až do dvanácti měsíců a vyžaduje komplexní zkušenosti, síť kontaktů pro nalezení vhodných potenciálních zájemců a obezřetné a mnohdy zdlouhavé vyjednávání. Naše služby proto zahrnují vytvoření odborného týmu, který zastupuje a provází klienta celým procesem. Stejně tak i na druhé straně obvykle vystupují zprostředkovatelé zastupující potenciální zájemce.

Nákup společnosti

Naše klienty podporujeme ve všech fázích akvizice, od definování strategického záměru až po úspěšné uzavření transakce. Identifikujeme a kontaktujeme vhodné cíle, zastupujeme klienta při realizaci transakce, včetně ohodnocení společnosti, vyjednávání podmínek, due diligence a smluvního zajištění transakce.

Prodej společnosti

Vlastníkům společnosti pomáháme stanovit hlavní priority pro jednání, nastavit realistické očekávání hodnoty transakce a zajišťujeme podporu při realizaci celého obchodu. Prověřujeme finanční a právní situaci prodávané společnosti, navrhujeme optimální strategii prodeje, připravujeme Informační Memorandum, vyhledáváme a kontaktujeme potenciální investory a zastupujeme klienta při realizaci transakce, včetně vyjednávání podmínek, due diligence a smluvního zajištění transakce.

Restrukturalizace a další služby

Nabízíme celou řadu dalších služeb vedoucích k restrukturalizaci či revitalizaci Vaší společnosti:

  • Fúze společností
  • Rozdělení společnosti (split) a prodej části podniku
  • Změny vlastnické struktury
  • Převzetí společnosti managementem (MBO, LBO)
  • Motivační program pro management a zaměstnance (ESOPs)
  • Strategická partnerství
  • Strategické a finanční plánování