TÝM

Jana Hladíková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva
Jana založila úspěšnou společnost, která poskytuje služby v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství. Má detailní znalosti české účetní a daňové legislativy a mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS, US GAAP). Často vede semináře pro management obchodních a výrobních podniků, finančních institucí, pro veřejný sektor i širokou odbornou veřejnost.                      

František Och, konzultant a člen představenstva    
Dlouholetá praxe v poradenské a konzultantské činnosti, řízení projektových týmů v oblasti privatizace, oceňování podniků a zpracování marketingových studií, obchodování s cennými papíry, zkušenosti z funkce předsedy představenstva investiční společnosti investAGe a v dozorčích radách velkých strojírenských podniků (První brněnská strojírna Velká Bíteš a. s., atd.).                 

Jiří Dušek, konzultant a předseda dozorčí rady       
Má dlouholeté analytické i řídící zkušenosti z oblasti ekonomiky a financí. Zastával řadu významných pracovních pozic, např. jako finanční ředitel Českého rozhlasu, Televize Prima, Kabel + Sport a dalších firem. Dále působil, respektive působí jako člen statutárních orgánů investičních společností a kapitálových fondů.                  

Aaron Bresler, konzultant a člen dozorčí rady        
Dlouhodobě zastával vysoké funkce v ekonomické oblasti i jako člen statutárních orgánů. Pracoval jako Vice Prezident a finanční ředitel jedné z největších izraelských finančních a investičních společností Clal Group Ltd., která je zároveň mateřskou společností velkých průmyslových, obchodních, stavebních a jiných společností. Zde se mimo jiné podílel jako vedoucí realizačních týmů na významných akcích typu M&A.                   

Martin Žemlička, konzultant        
Praxe ve výzkumné činnosti v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze, v řídících funkcích ve středních stavebních firmách, řízení importu stavebních materiálů do ČR z Nizozemí – Revco, Španělska – Le Panto, Itálie – Vendacolor, poradenství pro stavebnictví pro ABN AMRO Bank N.V., Arthur Andersen, Salans, Royal Netherlands Embassy, v posledních čtyřech letech řízení malého lékárenského řetězce, účast na akvizicích podniků.